+
PERATUSAN(Nota)

PERATUSAN(Nota)

 
Actions
  • Report
Embed
Objective:

Memberi pengetahuan mengenai peratus dan bagaimana mendapat peratus daripada nombor bulat, perpuluhan dan cara mengira peratus.

(more)
See More
Tutorial

Peratus

Nota 1

1.

Menukar no. perpuluhan dalam 2 tempat perpuluhan kepada peratus.

Contoh: 0.35 = 35

100

= 35%

2.

Menukar no. perpuluhan dalam 1 tempat perpuluhan kepada peratus.

Contoh: 0.2 = 20

100

= 20%

3.

Menukar no. bulat kepada peratus.

Contoh: 6 = 600

100

= 600%

Nota 2.

1. Mencari nilai bagi peratus daripada suatu nilai tertentu.

Contoh: 35% daripada RM150 = 35 X RM150

100

= RM52.50

2. Apabila mencari peratus sebahagian daripada suatu nilai ,kedua-dua kuantiti itu mesti mempunyai unit yang sama.

Contoh:1. Berapa peratuskah 100g daripada 1kg?

100 g x 100% (tukar unit kg kepada g, di mana 1kg = 1000g)

1000g

= 10%

Contoh 2: Berapa peratuskah 40 sen daripada RM2?

=40 sen x 100 (tukar unit RM kepada sen, di mana RM 1 = 100sen)

200 sen

= 20%

Nota 3.

  1. Perkataan ‘daripada’ dan kaitannya dengan symbol darab (X) perlu

dijelaskan selalu kepada pelajar apabila berhadapan dengan masalah

peratus.

  1. Perlu diingat bahawa nilai peratus daripada satu kuantiti bersamaan

dengan nilai peratus itu didarab dengan kuantiti itu.

Contoh:

Berapakah 10 % daripada RM 200

= 10/100 x 200

= RM20

3. Jelaskan kepada pelajar kedua-dua sifar pada penyebut dan kuantiti boleh

dimansuhkan.

  1. Nilai atau kuantiti yang dicari boleh ditentukan dengan cepat secara

berikut:

= 10/100 x 200 = 10 x 2

= RM20

Nota 4.

Penyelesaian masalah harian melibatkan konsep pecahan dan peratus.

1.

Antara soalan yang ditanya dalam UPSR bagi matapelajaran matematik ialah penyelesaian masalah harian melibatkan konsep pecahan dan peratus.

2.

Untuk menjawab soalan-soalan berkaitan penyelesaian masalah, beberapa langkah atau strategi perlu dilaksanakan untuk memastikan jawapan adalah tepat dan mematuhi kehendak soalan.

3.

Langkah atau strategi yang perlu dilaksanakan adalah seperti berikut:

i) Mengenalpasti maklumat yang diberi

ii) Mengenalpasti maklumat yang dikehendaki

iii) Menentukan operasi matematik yang diperlukan

iv) Membuat langkah pengiraan

v) Memberi jawapan

Contoh soalan dan penyelesaian

Dalam satu ujian, Fatimah dapat menjawab 40 daripada 50 soalan.

Berapa peratuskan markah yang diperolehinya dalam ujian tersebut?

Langkah Penyelesaian

1. Maklumat yang diberi

Fatimah dapat menjawab 40 daripada 50 soalan.

2. Maklumat yang dikehendaki

Peratus markah yang diperolehi dalam ujian tersebut.

  1. Operasi

Pendaraban

  1. Langkah Pengiraan

40 X 100%
50

= 80%

  1. Jawapan

Peratus markah yang diperolehi dalam ujian ialah 80%

College Algebra

Do the math.
Our College Algebra Course is only $329.

Sophia's online courses not only save you money, but credits are also eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*