Online College Courses for Credit

+
Hur man kan använda sophia.org i undervisningen

Hur man kan använda sophia.org i undervisningen

Owner: Jacob Linder

Your Quiz Points in this Playlist

Total Possible
0
6 Tutorials in this Playlist

Skapa ett konto på sophia.org

Author: Jacob Linder
Rating:
Rating
(0)

Skapa grupper på sophia.org

Author: Jacob Linder
Rating:
Rating
(0)

Lägga till innehåll för en grupp på sophia.org

Author: Jacob Linder
Rating:
Rating
(0)

Bjuda in elever till en grupp på sophia.org

Author: Jacob Linder
Rating:
Rating
(0)

Kartläggning och uppföljning

Author: Jacob Linder
Rating:
Rating
(0)