Online College Courses for Credit

+
Iniciació a les matemàtiques per l'enginyeria

Iniciació a les matemàtiques per l'enginyeria

Owner: Ramon Eixarch
Description:
L'adquisició de competències en estudis d'enginyeria requereix el coneixement de la nomenclatura cientificotècnica així com certa facilitat en la manipulació de conceptes matemàtics. Per això, és necessari dominar les seves tècniques i conceptes bàsics, moltes vegades ja tractats a secundària i batxillerat, abans d'abordar les assignatures pròpies de la titulació que es vol cursar. En aquest curs es proporcionaran les tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul, amb una orientació pràctica i aplicada, amb la finalitat de garantir la preparació adequada per a superar moltes de les assignatures de la titulació.

Your Quiz Points in this Playlist

Total Possible
0
3 Tutorials in this Playlist

Introducció. Notació matemàtica

Author: Ramon Eixarch
Rating:
(1)

Àlgebra

Author: Ramon Eixarch
Rating:
(0)

Anàlisi

Author: Ramon Eixarch
Rating:
(0)