Једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањиоцем