+
Обим и површина правилног многоугла

Обим и површина правилног многоугла

Description:
  1. Израчунавање обима произвољног правилног многоугла
  2. Израчунавање површине квадрата и једнакостраничног троугла - обнављање
  3. Израчунавање површине правилног шестоугла

На самом почетку спремљен је стрип са основним питањима о већ пређеном градиву, знање потребни за лакши даљи рад.

Ученици ће се поцетити познатих формула, изведених на основу примене Питагорине теореме на једнакостранични троугао и квадрат (дијагонала квадрата).

Непознату формулу, за површину правилног шестоугла, моћи ће лакше да схвате, можда чак и сами изведу, на основу кратког филма.

На крају ће добити домаћи, који ћемо сви заједно да проверимо на часу у школи.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Обнављање

Обновимо шта смо научили о унутрашњим угловима неких правилних многоуглова.
Одговоре провери или потражи у свесци или уџбенику.

Обим и површина једнакостраничног троугла и квадрата

На основу Питагорине теореме извели смо образац за површину једнакостраничног троугла.

На исти начин дошли смо и до образца за израчунавање површине квадрата у функцији од дијагонале.

Обим правилног многоугла

Обим правилног n-тоугла je збир његових n страница дужине а.

 

 

Од игре до правила

Правилан шестоугао од папира даће ти одговор како да дођеш до површине тог многоугла.

Обим и површина правилног шестоугла

Правилан шестоугао је многоугао са шест једнаких страница, дужине .

Значи n=6, па је обим правилног шестоугла:

 

Површина правилног шестогула

На основу видеа закључујемо да се наша фигура састоји од 6 подударних троуглова. Сваки од њих има унутрашње углове једнаке, по 60 степени. Дакле правилни шестоугао се састоји од 6 једнакостраничних троуглова, странице а.

Одатле закључујемо:

Подсетник

... који можеш да одштампаш и залепиш у свеску или у свом радном простору окачиш на неко видно место, и користиш као помоћ у раду.

Домаћи задатак

Прецртани задаци (црвеном бојом) нису обавезни. Жуто уоквирени су за оне који могу и више од основних примера, остали су основни примери - обавезно их урадити за домаћи.

Све задатке и њихова решења можете видети на линку испод: