+
Површина круга

Површина круга

Description:

На крају ове лекције ученици ће знати:

  • како да одреде површину круга ако им је познат полупречник
  • формулу за израчунавање површине круга
  • да реше једноставније задатке 

 

Кроз три различита приступа ученицима се презентује идеја израчунавања површине круга и одређивања формуле по којој се та површина рачуна, у функцији од полупречника круга.

 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Доказ без речи

Ознаку А (енглески area - површина) за површину круга заменити ознаком Р.

Изделимо круг на делове налик троугловима

Покушај сам да дођеш до формуле за израчунавање површине круга:

Још мало разјашњења: