Online College Courses for Credit

+
ПЕПЕЉУГА,  српска народна бајка

ПЕПЕЉУГА, српска народна бајка

Author: Zeljka Bojic
Description:

Српске народне бајке великим делом сачуване су захваљујући сакупљачком раду Вука Караџића. Овде ћете имати прилику да се упознате са српском верзијом бајке, али и са неким другим верзијама, најпопуларнијом и најстаријом.

Уживајте у раду!

Шта вас очекује?

  1. ​Обновићете шта су бајке и које су њихове карактеристике.
  2. Прочитаћете нешто о Вуковом раду на сакупљању бајки и његовим пријатељима.
  3. Прочитаћете народну бајку "Пепељуга".
  4. Прочитаћете још две верзије бајке.
  5. Упоредићете прочитане бајке, уочити сличности и разлике.
  6. Решићете мали квиз који се налази десно на радној површини.
(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Бајке

Одлике бајке као књижевне врсте, Вук Караџић, Вилхелм и Јакоб Грим

Задатак

 

Квиз

Не заборавите квиз, горе у десном углу!