Online College Courses for Credit

+
Вук Стефановић Караџић

Вук Стефановић Караџић

Author: Marina Panić
Description:

Самоевалуација и самопроцена знања

Анализа различитих типова задатака

обнављање са утврђивањем градива из Вуковог рада и дела

 

 

Ученици имају задатак да након анализираних текстова поново ишчитаних код куће, направе контролну вежбу која ће се састојати од 6 "лаких", 4 "средњих" и 2 "тешка" задатка. Подељени су у групе. Једна група (четврта) задужена је за бодовну листу и задатак је да процени да ли је тежина задатка одговарајућа и колико је "довољно", а колико "превише".

 

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Вуков рад и дело.

Вук Стефановић Караџић као реформатор језика и правописа

 

 

 

 • Предговор Српском рјечнику
 • реформатор језика и правописа
 • 1818.
 • позива се на Доситеја и његов покушај реформе
 • нема књига „као што народ говори“
 • пише се по правилима „бабе Смиљане“
 • Узроци таквог стања су:  

                                                 1.нема буквара (а ни школе на српском језику)

                                                       2. нема познавања народног језика

 • Вук тврди да постоје два језика:

                                             СЛАВЕНСКИ (језик цркве)   и

                                              ЈЕЗИК СВИЊАРА И ГОВЕДАРА

 • Такође постоје и два типа писаца који пишу или на

                                               СЛАВЕНСКОМ (који не знају, а не могу га ни научити) и

                                                они који МЕШАЈУ свашта , односно, пишу по свом „ПО ВКУСУ“

 • Вук из чисте љубави пише граматику, а свеста је да  његова Писменица није била савршена, али је могла да послужи

 

 

 

 

Вук Стефановић Караџић као сакупљач народних умотворина

 

 

 

                                                  О подјели и постању народних пјесама

 

 • ПОДЕЛА НАРОДНИХ ПЕСАМА:

                                          јуначке (мушке певају се уз гусле да други слушају и највише се                                  гледа на садржину)-важна је САДРЖИНА и

                                         женске (ради свога разговора и више се гледа на пјевање него на пјесму) – важна је ФОРМА

 • ПРОСТИРАЊЕ: јуначке песме се певају по Босни и Херцеговини, Црној Гори и брдовитим крајевима Србије где свака кућа има гусле.По северним крајевима, у Војводини, ретко се налазе гусле а песме преносе слепци
 • О ПОСТАЊУ: спевавају их старији људи, а „ко зна педесет пјесама њему је ласно (ако је за тај посао)

       нову пјесму спјевати“

 • ОДНОС ТВОРЦА ПРЕМА ПЈЕСМИ: народни певачи немају свест о ауторству, песми као творевини
 • НАСТАНАК: свако додаје нешто своје, тако настају и варијанте
 • РАЗНОШЕЊЕ: слепци, путници и хајдуци
 • О СТАРИНИ ПЕСАМА: женске песме су старије од мушких, које су од Косова тек

 

Вук Стефановић Караџић као књижевни критичар и полемичар

 

 

 

 • Критика на роман Милована Видаковића, Љубомир у Јелисијуму
 • рецензија је систематична, комплексна и документована
 • прва права критика код Срба, дотад су критике биле хвале
 • 1817.
 • анархија која влада код Срба јер писци НЕ ПОСТАВЉАЈУ СЕБИ ПРАВИЛА КАКО ТРЕБА ПИСАТИ, ВЕЋ ПИШУ КАКО ИМ ЈЕ ВОЉА
 • ЈЕДИНСТВО САДРЖИНЕ И ФОРМЕ: важно је
 1. ствар о којој се пише
 2. језик којим се пише (али је о језику говорио поводом књиге Усамљени јуноша, 1815.)

 

 • САДРЖИНА романа није кохерентна, скаче се с теме на тему
 • МОРАЛНА ПОВЕСТ - а у њој нигде нема морала
 • ПИСАЦ НЕ ПОЗНАЈЕ НИ КАРАКТЕР НИ ДУХ СВОГА НАРОДА
 • МОРА НАЋИ УЗОРЕ
 • НЕДОСЛЕДНОСТИ
 • НЕ ПОЗНАЈЕ НИШТА