Online College Courses for Credit

+
Вук Стефановић Караџић

Вук Стефановић Караџић

Author: Marina Panić
Description:

Самоевалуација и самопроцена знања

Анализа различитих типова задатака

обнављање са утврђивањем градива из Вуковог рада и дела

 

 

Ученици имају задатак да након анализираних текстова поново ишчитаних код куће, направе контролну вежбу која ће се састојати од 6 "лаких", 4 "средњих" и 2 "тешка" задатка. Подељени су у групе. Једна група (четврта) задужена је за бодовну листу и задатак је да процени да ли је тежина задатка одговарајућа и колико је "довољно", а колико "превише".

 

(more)
See More
Tutorial

Вуков рад и дело.

Вук Стефановић Караџић као реформатор језика и правописа

 

 

 

 • Предговор Српском рјечнику
 • реформатор језика и правописа
 • 1818.
 • позива се на Доситеја и његов покушај реформе
 • нема књига „као што народ говори“
 • пише се по правилима „бабе Смиљане“
 • Узроци таквог стања су:  

                                                 1.нема буквара (а ни школе на српском језику)

                                                       2. нема познавања народног језика

 • Вук тврди да постоје два језика:

                                             СЛАВЕНСКИ (језик цркве)   и

                                              ЈЕЗИК СВИЊАРА И ГОВЕДАРА

 • Такође постоје и два типа писаца који пишу или на

                                               СЛАВЕНСКОМ (који не знају, а не могу га ни научити) и

                                                они који МЕШАЈУ свашта , односно, пишу по свом „ПО ВКУСУ“

 • Вук из чисте љубави пише граматику, а свеста је да  његова Писменица није била савршена, али је могла да послужи

 

 

 

 

Вук Стефановић Караџић као сакупљач народних умотворина

 

 

 

                                                  О подјели и постању народних пјесама

 

 • ПОДЕЛА НАРОДНИХ ПЕСАМА:

                                          јуначке (мушке певају се уз гусле да други слушају и највише се                                  гледа на садржину)-важна је САДРЖИНА и

                                         женске (ради свога разговора и више се гледа на пјевање него на пјесму) – важна је ФОРМА

 • ПРОСТИРАЊЕ: јуначке песме се певају по Босни и Херцеговини, Црној Гори и брдовитим крајевима Србије где свака кућа има гусле.По северним крајевима, у Војводини, ретко се налазе гусле а песме преносе слепци
 • О ПОСТАЊУ: спевавају их старији људи, а „ко зна педесет пјесама њему је ласно (ако је за тај посао)

       нову пјесму спјевати“

 • ОДНОС ТВОРЦА ПРЕМА ПЈЕСМИ: народни певачи немају свест о ауторству, песми као творевини
 • НАСТАНАК: свако додаје нешто своје, тако настају и варијанте
 • РАЗНОШЕЊЕ: слепци, путници и хајдуци
 • О СТАРИНИ ПЕСАМА: женске песме су старије од мушких, које су од Косова тек

 

Вук Стефановић Караџић као књижевни критичар и полемичар

 

 

 

 • Критика на роман Милована Видаковића, Љубомир у Јелисијуму
 • рецензија је систематична, комплексна и документована
 • прва права критика код Срба, дотад су критике биле хвале
 • 1817.
 • анархија која влада код Срба јер писци НЕ ПОСТАВЉАЈУ СЕБИ ПРАВИЛА КАКО ТРЕБА ПИСАТИ, ВЕЋ ПИШУ КАКО ИМ ЈЕ ВОЉА
 • ЈЕДИНСТВО САДРЖИНЕ И ФОРМЕ: важно је
 1. ствар о којој се пише
 2. језик којим се пише (али је о језику говорио поводом књиге Усамљени јуноша, 1815.)

 

 • САДРЖИНА романа није кохерентна, скаче се с теме на тему
 • МОРАЛНА ПОВЕСТ - а у њој нигде нема морала
 • ПИСАЦ НЕ ПОЗНАЈЕ НИ КАРАКТЕР НИ ДУХ СВОГА НАРОДА
 • МОРА НАЋИ УЗОРЕ
 • НЕДОСЛЕДНОСТИ
 • НЕ ПОЗНАЈЕ НИШТА