+
За секого по нешто

За секого по нешто

Rating:
Rating
(0)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Можеме ли да ги користиме мобилните телефони и таблети во наставата?

 

  • Во 50-тите години на XX век, неписмен бил оној човек што не знаел да
  • Во 80-тите години на XX век, неписмен бил оној човек што не знаел 

​​

 

  • Во 90-тите години на XX век, неписмен бил оној човек што не знаел да ракува со 

​​

  • Во првата декада од XX век неписмен бил оној човек што не знаел да користи  

​​

  • Денес неписмен е оној што не ја прифаќа, применува и работи со 

 

Source: google images

Креативно пишување

Како да се напише расказ - постапки и чекори