+
Римске цифре -  бројеви до 39

Римске цифре - бројеви до 39

Author: Milja Zec
Description:

У овој лекцији научићете римске цифре и писање бројева до 39.

У овој лецији:

- подсетићете се арапских цифара,

- научићете римске цифре,

- научићете како се римским цифрама пишу бројеви до 39 и

- вежбаћете.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Римске цифре - бројеви до 39

Пред вама је материјал који ће вам помоћи да савладате римске цифре и писање бројева њима или да се подсетите, ако сте то већ учили. Уколико вам после учења и даље буде тешко да одговорите на питања из квиза, вратите се материјалу за учење, па покушајте поново.

Source: Миља Зец 2014.

Римске цифре - бројеви до 39

Римске цифре - рука

Source: Moja mala druzina

Римске цифре - сликовница

Source: Сликовница 4

Римске цифре - игрица

Source: Сликовница 4

Римске цифре - вежба

Вежбајте римске цифре.

Full Screen