Online College Courses for Credit

+
Akordi

Akordi

Author: Maja Dakic-Brkovic
Description:

 

Upoznavanje učenika i podsećanje na sledeće teorijske oblasti:

-intervali 
-trozvuci 
-četvorozvuci

Građenje akorada; sviranje akorada u okviru skala.

(more)
See More
Tutorial

Kratko o intervalima

Podsetimo se intervala!

of

Source: Personal

Mali test o intervalima

of

Rešenja testa o intervalima

of

Source: Personal

Akordi

Upoznavanje učenika i podsećanje na sledeće teorijske oblasti:
-intervali
-trozvuci
-četvorozvuci
Građenje akorada; sviranje akorada u okviru skala.

of

Source: Personal

Test - Akordi

of

Source: Personal

Rešenja testa o akordima

of

Source: Personal