+
Анимиране слике / Animated images

Анимиране слике / Animated images

Description:

На крају ове лекције (часа) ученице ће:

​- разумети појам анимиране слике

- научити да одреде непокретне и покретне делове анимиране слике

- умети да креирају једноставне анимиране слике у програмима Photoshop и Image Ready

Једноставним језиком ученицима је представљен појам анимиране слике. Упознати су са чињеницом да се читава седма уметност (филмска уметност) заснива на мани људског ока - његовој спорости.

Просечно људско око може да види до 12 слика (кадрова, фрејмова) у секунди. Приказ већег броја слика за исти временски период узрокује утсак (илузију) да нису у питању појединачне слике, већ континуирани покрет.

Ученицима је представљен метод рада у програмима Photoshop и Image Ready који доводи до креирања анимиране слике.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Анимиране слике

Погледајте видео упутство које ће вам представити појам анимиране слике и научити вас како да је, у Photoshop-у направите.

Графика и анимација

Подсетите се чињеница о графици и повезите их са причом о анимацији...

Full Screen