+
Använda variabler på TI-räknare (SWE)

Använda variabler på TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta hur man kan lagra värden i variabler på TI-räknare
  • veta hur man kan använda värden lagrade i variabler
  • veta hur man kan bläddra bland senast inslagna operationer
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 1 - Använda variabler, med mera

Den här video visar hur du kan använda variabler på din TI-82:a eller TI-83:a, för att göra det lättare att räkna på grejor. Videon visar också hur du kan bläddra bland senast inslagna beräkningar för att återanvända dem.

Source: Johan Falk