Online College Courses for Credit

+
Använda variabler på TI-räknare (SWE)

Använda variabler på TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta hur man kan lagra värden i variabler på TI-räknare
  • veta hur man kan använda värden lagrade i variabler
  • veta hur man kan bläddra bland senast inslagna operationer
(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 1 - Använda variabler, med mera

Den här video visar hur du kan använda variabler på din TI-82:a eller TI-83:a, för att göra det lättare att räkna på grejor. Videon visar också hur du kan bläddra bland senast inslagna beräkningar för att återanvända dem.

Source: Johan Falk