+
Balansering av kjemiske reaksjoner

Balansering av kjemiske reaksjoner

Rating:
Rating
(0)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Balansering av enkle kjemiske reaksjonsligninger

Innledning - hva skjer i praksi

​Når vi griller på en skikkelig kullgrill tenner vi vanligvis på kullet ved hjelp av tennveske eller en elektrisk tenner. Det vi da egentlig gjør er å starte en kjemisk reaksjon som omdanner karbon og oksygen til karbondioksid. Grillkull er 

Ordligning

​Karbon + oksygengass  → karbondioksidgass

Reaksjonsligning

C     +     O2     →             CO2

I en kjemisk reaksjon må antall atomer av hvert stoff være likt på begge sider av  reaksjonspilen →. Hvis det er ulikt antall, må vi øke koefisienten slik at det blir like mange. Vi teller opp og sjekker:

C   +   O + O     →       C + O + O   Vi ser at det er like mange atomer av karbon og oksygen på begge sider!