+
Basic subtraction with multiple digits

Basic subtraction with multiple digits

Rating:
Rating
(0)
Author: Martin Riber
Description:

- Learn a correct placement of digits in subtraction problems

(Video in norwegian)

Prerequisite skills:

  • Correct use of grid-sheets
  • Mental arithmetic 0-10
  • Identifying place value

This short lesson demonstrates a correct way to write, and solve, subtraction problems. 

Next steps:

  • Using place value of digits to solve subtractions
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Aritmetikk 3: Subtraksjon med forskjellige antall siffer

Demonstrasjon av subtraksjon. Pass på at du kjenner plassverdi og bruk av rutenett før du ser denne.

Source: Laget på ShowMe.com, alt innhold av Martin Riber