+
Bilder av kiselalger -encellede alger

Bilder av kiselalger -encellede alger

Rating:
Rating
(0)
Description:

Første del en kort og praktisk rettet oversikt over hva mikroorganismer er. Deretter litt informasjon om plankton. I denne sammenheng som kiselalger. Hensikten er å vise hvor forskjellige celler kan være og naturens mangfold. Bildet til høyre viser en fossil kiselalge

Bilder av kiselalger. Kiselalgene er planteplankton som driver omkring i vannmassene. Med sine 6000 arter viser de naturens mangfold

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Hva er mikroorganismer

En kort praktisk rettet oversikt over begrepet mikroorganismer

Full Screen

Source: www.ndla.no

Kiselalger

Kiselalger eller diatomeer (Bacillariophyceae) er en klasse av mikroskopiske alger som lever i hav og innsjøer eller i fuktige miljøer på land. Kiselalgene er en av hovedkomponentene i planteplanktonet i norske havområder og i andre hav. Noen arter lever fastsittende på bunnen ellerepifyttisk på vannplanter, trestammer og moser. Ca. 6000 arter er beskrevet.

 

Kiselalger er et av mange planteplankton i vann. Plankton er betegnelse på alle vannlevende organismer som driver omkring og som må følge strømninger i vannet.

 

Det er beskrevet ca 6000 arter og som gruppe antas de å være eldre enn dinosaurusene

Mikroskopi av kiselalger

Havforsker Dr. Paul Hargreaves har slått seg sammen med kunstneren Faye Darling for å skape denne kunsten bassert på bilder av kiselalger.

Med sine 6000 kjente arter og stor forskjell  i utseende er dette et eksempel på naturens mangfold

 

For å se på bildene, trykk her