Online College Courses for Credit

+
Карикатура / Caricature

Карикатура / Caricature

Description:

На крају ове лекције (два школска часа) ученици ће:

- проширити знања из опште културе (појам, историјат, елементи карикатуре)

- научити да се критички односе према сопственим манама

​- применити на претходним часовима научене технике рада у Фотошопу и Имиџ-редију

- направити сопствену анимирану карикатуру

​- проценити радове својих вршњака, добити процену свог рада у виду колекције беџева и извршити самопроцену

 

"Карикатура" су часови утврђивања знања из области Графика. 

Активности на часовима подразумевају проширивање знања из опште културе (појам, историјат, елементи карикатуре) и увежбавање научених техника рада у Фотошопу и Имиџ-редију.

Додатну вредност часа чини интроспективни поглед ученика кроз који освешћују своје биће и уче да се са хумором односе према тренутним недостацима.

Процена радова биће формативна - ученици ће добити информацију о свом постигнућу кроз колекцију додељених беџева.

(more)
See More

Try Sophia’s Art History Course. For Free.

Our self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

308 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Упознајте карикатуру

Шта је карикатура, од када постоји, зашто је људи цртају?
Наставница ликовног, Јадранка вам поручује - насмејати се нечијој особености не значи увредити ту особу! Зато, бирајте речи, линије...

Задатак - направите сопствену анимирану карикатуру и све нас насмејте!

1. Размислите о сопственом изгледу и особинама. Да ли мислите да је баш све на вама и у вама бриљантно? Можда сте, ипак, малкице несавршени - заборавни, лако се љутите, волите да прислушкујете туђе разговоре или нешто четврто... Скупите храброст и насмејте се својој мани.
2. Пре доласка на час, покушајте да осмислите као би ваша карикатура требало да изгледа. Замислите своје лице и покушајте да мимиком, покретом, неком променом на фотографији, осликате оно чему се желите да се насмејете. Узимајући у обзир карактеристике добре карикатуре, запишите који делови фотографије би требало да буду статични (непокретни), а који покретни.
3. На часу вас очекује да направите карикатуру у Фотошопу, а затим пређете у Имиџ-реди и анимирате је.
4. Од квалитета израде и оригиналности идеје зависиће колико ћете беџева освојити.
5. Имајте осмех на лицу и храброст у срцу - јесте ли Нушићевци или не? :)))

Вредновање радова ученика - објективни критеријуми за доделу беџева

Процена туђег рада захтева да будемо реални, да вредносни суд не доносимо пристрасно, да се руководимо заједнички формираним критеријумима.
Прочитајте објективне критеријуме за доделу беџева и доделите их својим друговима. Будите у улози озбиљног и праведног критичара.

of