+
Comptoneffekt, parbildning och annihilation (Impuls2 s.258-263)

Comptoneffekt, parbildning och annihilation (Impuls2 s.258-263)

Author: Håkan Nygård
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Hur kan ljus/fotoner absorberas i materia?

Om du belyser materia med ljus/fotoner kan dessa fotoner växelverka med materian på olika sätt.

1) Fotonen kan avge hela sin energi till materian och "knuffa" loss en elektron. Fenomenet kallas fotoelektrisk effekt.

2)  Fotonen kan avge delar av sin energi till en elektron. Fenomenet kallas comptoneffekt.

3) Fotonen kan avge hela sin energi och av energin bildas nya partiklar. Fenomenet kallas parbildning.

 

 

Absorption av fotoner

Full Screen