+
El registre lingüístic

El registre lingüístic

Rating:
Rating
(0)
Description:

Conèixer els tipus de registres i els factors que en determinen l'ús.

1. Què és el registre lingüístic

1.1. Factors que determinen el registre (tema, grau de formalitat, canal, propòsit)

2. Tipus de registres (formals, no formals)

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

El registre lingüístic (Llengua catalana)

Què és el registre lingüístic? Quins factors determinen l'ús d'un registre? Totes aquestes preguntes tenen resposta en aquesta presentació de vídeo. Tranquils, que no dura ni deu minuts!

Source: Sòciolingüística, registre lingüístic, registres formals, registres no formals, estàndard