Online College Courses for Credit

+
Eureka! 8 Arkebakterier og bakterier

Eureka! 8 Arkebakterier og bakterier

Description:

Informere om om bakterier og forskjellen på bakterier og arkebakterier. Ikke alle bakterier er av det onde. Blant annet er mange bakteriekulturer nødvendig i fremstillingen av ost

Arkebakterier, bakterier og andre encellede organsimer er de første grenene på livets tre. Organismer kan deles inn etter celletype.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Arkebakterier og bakterier - de første grener

Stoffet om arkebakterier er å regne som informasjonsstoff mens stoffet om bakterier går inn under læreplanen i naturfag.

of

Source: Bjørn-Erik Skjøren Sarpsborg 2013