Online College Courses for Credit

+
Eureka! 8 Celler og liv

Eureka! 8 Celler og liv

Description:

Innføring i livets mangfold og presentasjon av inndeling etter celletyper. Presentasjon av de 7 livsprosesser

Inndeling etter celletype, procaryote og eucaryote celler. Viser til mangfold ved å presentere antall kjente arter samt klassisfiisering etter:

 

  • ​Dyreceller
  • Planteceller
  • ​Soppceller

​​Tar for seg likheter og forskjeller mellom dyre- og planteceller. Soppceller blir bare kort nevnt. Gjennomgang og diskusjon av de 7 livsprosesser.

 

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Celler - en innføring

Source: Eureka 8!

Mer om celler og liv

Source: Eureka 8! Cappelen Oslo 2012, Notater Bjørn-Erik Skjøren

En mer avansert gjennomgang av celler - tilleggsstoff

Linken under fører deg til en eLeksjon hos www.ndla.no. Den er ment for videregående skole men gir en svært nyttig gjennomgang med video og tale.

 

eLeksjon NDLA

 

Source: www.ndla.no