+
Eureka! 8 Celler og liv

Eureka! 8 Celler og liv

Description:

Innføring i livets mangfold og presentasjon av inndeling etter celletyper. Presentasjon av de 7 livsprosesser

Inndeling etter celletype, procaryote og eucaryote celler. Viser til mangfold ved å presentere antall kjente arter samt klassisfiisering etter:

 

  • ​Dyreceller
  • Planteceller
  • ​Soppceller

​​Tar for seg likheter og forskjeller mellom dyre- og planteceller. Soppceller blir bare kort nevnt. Gjennomgang og diskusjon av de 7 livsprosesser.

 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Celler - en innføring

Source: Eureka 8!

Mer om celler og liv

Source: Eureka 8! Cappelen Oslo 2012, Notater Bjørn-Erik Skjøren

En mer avansert gjennomgang av celler - tilleggsstoff

Linken under fører deg til en eLeksjon hos www.ndla.no. Den er ment for videregående skole men gir en svært nyttig gjennomgang med video og tale.

 

eLeksjon NDLA

 

Source: www.ndla.no