Online College Courses for Credit

+
Få Content summary färgkodat med google och excel

Få Content summary färgkodat med google och excel

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att kunna färgkoda elevernas quizresultat så uppföljning på lektion förenklas

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Färgkoda resultat

För att färgkoda resultatet från quizarna behöver du kopiera nedanstående dokument till din egen google-drive. Klicka på länken nedan för att komma till dokumentet, du kan också titta på instruktionsvideon nedan.

 

Jag vill tacka Johan Falk som gjort detta script.

Instruktionsvideo för färgkodning