+
Få Content summary färgkodat med google och excel

Få Content summary färgkodat med google och excel

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att kunna färgkoda elevernas quizresultat så uppföljning på lektion förenklas

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Färgkoda resultat

För att färgkoda resultatet från quizarna behöver du kopiera nedanstående dokument till din egen google-drive. Klicka på länken nedan för att komma till dokumentet, du kan också titta på instruktionsvideon nedan.

 

Jag vill tacka Johan Falk som gjort detta script.

Instruktionsvideo för färgkodning