+
Fotoelektrisk effekt (Impuls2  s.252-257)

Fotoelektrisk effekt (Impuls2 s.252-257)

Author: Håkan Nygård
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Fotoelektrisk effekt

Planck löste problemet med temperaturstrålningen år 1900 genom att anta att ljus/strålning emitteras och absorberas som energipaket/kvanta. D.v.s. en atom kan bara sända ut eller ta emot energi i bestämda portioner/energikvanta.

 

Einstein byggde vidare på denna teori och menade att strålning även överförs/åker fram som små energipaket/fotoner. Då kunde Einstiein 1905  förklara den fotoelektriska effekten. Han fick Nobelpris 1921 för denna upptäckt.

Se filmen nedan.

 

Fotoelektrisk effekt

Testa simuleringen

följ länken: http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric

Variera intensiteten på ljuset. Variera färgen på ljuset. Vilka slutsatser kan du dra?

Sammanfattning

Full Screen