+
Fy1 Acceleration

Fy1 Acceleration

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Acceleration

Detta klipp beskriver begreppet acceleration

Tyngdacceleration

Accelerationen, a, vid fritt fall (tyngdaccelerationen, g) beror av jordens dragningskraft. Denna varierar något på jordklotet beroende på vilken breddgrad man befinner sig.

Allmänt gäller:

a=g

på våra breddgrader är . Längre söderut är g lägre och norrut högre.

Om vi försummar luftmotstånd har alla fritt fallande föremål denna acceleration.

 

Mer information om detta finns på sid 57-59 i din lärobok.