+
Fy1 Fy2 Elektriska fält (dipolfält) Repetition för Fy2

Fy1 Fy2 Elektriska fält (dipolfält) Repetition för Fy2

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå elektriska dipolfält. samt kunna lösa uppgifter om detta i din lärobok.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Elektriska fält

Notera

Det elektriska fältet är alltid riktat från den positiva sidan till den negativa. Det är ju åt det håll en positiv testladdning skulle röra sig.