+
Fy1 Fy2 Homogena elektriska fält Repetition Fy2

Fy1 Fy2 Homogena elektriska fält Repetition Fy2

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå homogena elektriska fält samt kunna lösa uppgifter om detta i din lärobok

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Homogena elektriska fält

Notera

En positiv laddning rör sig mot den negativa plattan ty olika laddningar attraherar varandra.