+
Fy1 medelhastighet och momentanhastighet

Fy1 medelhastighet och momentanhastighet

Author: Jacob Linder
Description:

Målet med denna tutorial är att förstå skillnaden och likheten mellan medelhastighet samt momentanhastighet. Dessutom gäller att förstå när de olika begreppen används. Hastighet som vektor och dess användningsområden ingår också i denna genomgång.

 

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Hastighet som vektor

Läs stycket Hastighet som vektor på sid 48 samt exempel 3.2 på sid 48-49 i din lärobok

Skillnaden mellan fart och hastighet

Detta klipp förklarar skillnaden mellan fart och hastighet.