+
Fy1 medelhastighet och momentanhastighet

Fy1 medelhastighet och momentanhastighet

Author: Jacob Linder
Description:

Målet med denna tutorial är att förstå skillnaden och likheten mellan medelhastighet samt momentanhastighet. Dessutom gäller att förstå när de olika begreppen används. Hastighet som vektor och dess användningsområden ingår också i denna genomgång.

 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Hastighet som vektor

Läs stycket Hastighet som vektor på sid 48 samt exempel 3.2 på sid 48-49 i din lärobok

Skillnaden mellan fart och hastighet

Detta klipp förklarar skillnaden mellan fart och hastighet.