+
Fy1 Sträcka-tid-diagram

Fy1 Sträcka-tid-diagram

Author: Jacob Linder
Description:

Målet med denna genomgång är att förstå hur diagram med sträcka på y-axeln samt tid på x-axeln används inom fysiken samt att använda ett sådant diagram för att göra beräkningar

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial