+
Fy2 Atomens elektronstruktur - Bohrs modell (Impuls2 s.274-278)

Fy2 Atomens elektronstruktur - Bohrs modell (Impuls2 s.274-278)

Rating:
Rating
(0)
Author: Håkan Nygård
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Fyra atommodeller

I början av 1900-talet utvecklades fyra modeller av atomen:

1)   ca år 1900 tänkte sig J.J. Thomson elektronerna i en atom som russin i en kaka, d.v.s jämnt utspridda i atomen.

____________________________________________________________________

2)   1911 upptäckte Rutherford att atomen består av en kärna och elektronerna kretsar runt kärnan

____________________________________________________________________

3)   1913 förklarade Bohr att elektronerna i väteatomen rör sig i bestämda banor runt kärnan

____________________________________________________________________

4)   ​1926 utvecklade bl.a. Schrödinger en atommodell för atomer med flera elektroner.

 

 

 

 

 

Fyra modeller

Full Screen

Atommodellerna

Full Screen

Bohrs modell för väteatomen 1913

Enheten elektronvolt i atomens eneginivådiagram

Sammanfattning av energinivådiagram för atomen

Klicka på länken och testa simuleringen