+
Fy2 Elektromagnetiska vågor intro och repetition mekaniska vågor

Fy2 Elektromagnetiska vågor intro och repetition mekaniska vågor

Author: Jacob Linder
Description:

Målet med denna tutorial är att lära sig om vågor reflektion, få möjlighet att repetera in delar angående mekaniska vågor samt att få en introduktion till ljusets vågnatur

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

En prezi för vågor

Denna prezi tar upp mycket repetition samt lite nytt.
Slide
2-6 Reflektion (Nytt se detta)
8-11 Brytning (Repetition, se detta om du behöver)
13-17 Diffraktion (Repetition, se detta om du behöver)
19-24 Interferens (Repetition, se detta om ni behöver)
26-40 Stående vågor (Repetition, se detta om ni behöver)
42-49 Ljus (Nytt se detta)