+
Fy2 Kaströrelse i elektriska fält

Fy2 Kaströrelse i elektriska fält

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå hur en partikel som har en starthastighet med en vinkelrät komposant beter sig i ett elektriskt fält samt kunna lösa uppgifter om detta i läroboken

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Laddade partiklar i elektriska fält