+
Fy2 Kondensator Kapacitans i kondensatorn Överkurs

Fy2 Kondensator Kapacitans i kondensatorn Överkurs

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att lära sig vad kapacitans är samt vad som påverkar kapacitansen i en plattkondensator. Dessutom att använda detta för att lösa uppgifterna i din lärobok.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Kondensatorns kapacitans del 1

Kondensatorns kapacitans del 2