+
Fy2 Lite om kvantmekanik och olika atomspektra (Impuls2 s.279-285)

Fy2 Lite om kvantmekanik och olika atomspektra (Impuls2 s.279-285)

Author: Håkan Nygård
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Kvantmekanik

1913 utvecklade Bohr en modell för H-atomen, en atom med bara en elektron.

Men teorin räckte inte till för att förklara atomer med fler än en elektron, då krävdes en ny teori -

kvantteorin / kvantmekaniken.

Denna teori utvecklades efter att Louis de Broglie 1924 presenterat materievågor - även

partiklar uppvisar vågegenskaper. 

Kvantmekaniken utvecklades av bl.a. Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Bohr.

 

Fyra atommodeller

Full Screen

För att hitta elektronbanorna för atomer med flera elektroner fick man införa kvanttal

Olika spektra

Atomer kan sända ut olika våglängder och då ser vi olika spektra:

a)  kontinerligt spektrum - från fasta ämnen t.ex. glödlampa (med glödtråd)

 

b)  linjespektrum = emissionsspektrum - från enatomiga gaser, t.ex. H, He, Ne, Ar

 

c)  bandspektrum - från tvåatomiga gaser, t.ex. 

 

​d)  absorptionsspektrum - t.e.x solspektrumet

Spektrum

Full Screen