+
Fy2 Magnetfält i spole platt och med längd

Fy2 Magnetfält i spole platt och med längd

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå magnetfält i spolar, platta spolar likväl som spolar med längd. Samt använda detta för att kunna lösa uppgifter i din lärobok om magnetfält i spolar.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Magnetfält runt platt spole

Magnetfäl i spole med längd

För Permeabiliteten i ett material gäller

  Den relativa permeabiliteten anger hur mycket starkare magnetfältet blir. För luft är den relativa permeabiliteten ca 1