+
Fy2 Partiklar uppvisar vågegenskaper (Impuls2 s.269-273)

Fy2 Partiklar uppvisar vågegenskaper (Impuls2 s.269-273)

Rating:
Rating
(0)
Author: Håkan Nygård
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Vad hände kring år 1900?

Partiklar uppvisar vågegenskaper

Du har sett att elektromagnetiska vågor (ljus) både kan ses som en vågrörelse och en partikel (foton). Ljuset har en våglängd  och även en rörelsemängd ,  (trots att en foton saknar massa har den alltså en rörelsemängd, men denna rörelsemängd kan inte skrivas   utan beräknas ).

1924 föreslog Louis de Broglie att formeln även gäller för partiklar, d.v.s partiklar har en våglängd: .

Dessa vågegenskaper för partiklar, "materievågor", märks bara för mycket små partiklar som till exempel elektroner, protoner och neutroner.

1927 bekräftades de Broglies hypotes då fysikerna Davidsson, Germer och Thomson undersökte hur elektroner studsar mot en metallfolie. De kunde bara förklara sitt experiment om de såg elektronen som en våg!  de Broglie fick Nobelpriset 1929.

 

Nu kunde fysikerna börja att se elektronerna runt atomkärnan som en vågrörelse. Det gjorde det möjligt att förklara hur större atomer var uppbyggda - kvantmekaniken utvecklades.

 

 

 

 

de Broglie våglängd

Se elektroner uppträda som en våg...