+
Fysik EEB1. M1: Kraft

Fysik EEB1. M1: Kraft

Description:

En kraft identificeres på sin virkning: den kan ændre tings bevægelse eller ændre deres form.

Kraft kan måles ved at observere kraftens virkning på en fjeder. 

Eleverne skal kunne genkende nogle almindelige krafter og kende til deres virkning:

 1. Gravitations-kraften (tyngde-kraften): påvirker alle objekter, der har masse, så de trækkes mod Jordens centrum med en kraft på ca 10 Newton pr. kg. Kraftens størrelse varierer efter, hvor du befinder dig geografisk. 
 2. Kontakt-kraft: virker mellem to overflader, der berører hinanden, og derved frastøder hinanden pga deres nærhed.
  Kontakt-kraftens retning er vinkelret på den fælles overflade. 
 3. Friktions-kraften: virker parallelt med den fælles overflade for at modvirke (forsøg på) bevægelse.
(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Lektie

 1. Se videoen Kraft og Newton (9.10 minutter) herunder. Husk at tage noter. Se den evt flere gange, til du synes, du har styr på det.
   
 2. Test dig selv i quizzen. Kan du ikke få 3 rigtige, skal du se filmen igen.
   
 3. Se derefter filmen Newtons første lov med eksempel (2.22 minutter).
   
 4. Beskriv kort, hvad forsøget går ud på. Tegn de kræfter, der virker på vognen. Forklar hvordan resultatet passer med Newtons 1. lov.
   
 5. Har du lyst til at se mere, kan du kigge videre på videoerne om Newtons love på FriViden eller på Khan Academy
   

Kraft og Newton

Newtons første lov med eksempel