+
Fysik EEB1. M2: Arbejde, kraft og energi.

Fysik EEB1. M2: Arbejde, kraft og energi.

Rating:
Rating
(0)
Description:

Der er udført et arbejde, når en kraft bevæger et objekt en vis vejlængde.

Hvis en kraft virker vinkelret på en bevægelse, er der ikke udført et arbejde.  

 

Symbolet for arbejde er A.      

Enhed for arbejde er J  (Joule) , der igen er lig med Nm  (Newton*meter).

Definition:   A= F · ^s​ når F ll s     (betyder: når F er parallel med s)

Bemærk at  A= 0 når F  I  s         (betyder når F er vinkelret på s)

 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Lektie

  1. Skriv definitionen på energi i din logbog. Det er bare én linie, og vi har talt om den tidligere. Kan du ikke huske den, så søg hjælp hos kammerater eller Google. 
  2. Se videoen Kraft og arbejde 1. 
  3. Løs opgave 1 og 2.
  4. Tjek dine løsninger her.
  5. Se videoen Kraft og arbejde 2.
  6. Løs opgave 3.
  7. Tjek din løsning her.
  8. VALGFRIT!! Har du lyst til lidt mere, kan du se videoen Arbejde og Energi fysik B.

Kraft og arbejde 1

Opgave 1

En kraft på 2 N ruller en fodbold 3 m. Beregn det arbejde, der er udført på bolden. 

Opgave 2

En kraft på 4 N påvirker en bil. Bilen flytter sig ikke.

Beregn det arbejde, som kraften har udført på bilen.

Kraft og arbejde 2

Opgave 3

Beregn hvilket arbejde tyngdekraften udfører på bilen herunder. Bilen kører 5 km. 

Valgfrit!!!! Arbejde og energi på fysik B niveau