Online College Courses for Credit

+
Fysik EEB1. M2: Arbejde, kraft og energi.

Fysik EEB1. M2: Arbejde, kraft og energi.

Rating:
Rating
(0)
Description:

Der er udført et arbejde, når en kraft bevæger et objekt en vis vejlængde.

Hvis en kraft virker vinkelret på en bevægelse, er der ikke udført et arbejde.  

 

Symbolet for arbejde er A.      

Enhed for arbejde er J  (Joule) , der igen er lig med Nm  (Newton*meter).

Definition:   A= F · ^s​ når F ll s     (betyder: når F er parallel med s)

Bemærk at  A= 0 når F  I  s         (betyder når F er vinkelret på s)

 

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 26 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Lektie

  1. Skriv definitionen på energi i din logbog. Det er bare én linie, og vi har talt om den tidligere. Kan du ikke huske den, så søg hjælp hos kammerater eller Google. 
  2. Se videoen Kraft og arbejde 1. 
  3. Løs opgave 1 og 2.
  4. Tjek dine løsninger her.
  5. Se videoen Kraft og arbejde 2.
  6. Løs opgave 3.
  7. Tjek din løsning her.
  8. VALGFRIT!! Har du lyst til lidt mere, kan du se videoen Arbejde og Energi fysik B.

Kraft og arbejde 1

Opgave 1

En kraft på 2 N ruller en fodbold 3 m. Beregn det arbejde, der er udført på bolden. 

Opgave 2

En kraft på 4 N påvirker en bil. Bilen flytter sig ikke.

Beregn det arbejde, som kraften har udført på bilen.

Kraft og arbejde 2

Opgave 3

Beregn hvilket arbejde tyngdekraften udfører på bilen herunder. Bilen kører 5 km. 

Valgfrit!!!! Arbejde og energi på fysik B niveau