+
Fysik EEB1 M2: Effekt

Fysik EEB1 M2: Effekt

Rating:
Rating
(0)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

253 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Introduktion af effekt

Effekt defineres som energi omsat på sekund.

Symbolet for effekt er P (fordi man på engelsk siger power).

Enheden er W (watt) som også er Joule pr sekund. Disse tre linier kan sammenfattes som:

 

Symbol: P      Enhed: Watt   W= J/s

Definition: P = ^ E / ^

Effekt og eksempler

Energi, effekt og kilowatt-time