+
Fysik EEB1. M2: Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder

Fysik EEB1. M2: Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder

Rating:
Rating
(0)
Description:

Hvis alt var helt perfekt, ville vi kunne udnytte al den energi, vi producerede. Men i praksis går en del af energien til spilde for os. For at finde ud af, hvor meget af energien, vi kan udnytte, bruger vi begerbet nyttevirkning.

 

 

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder.