Online College Courses for Credit

+
Fysik EEB1. M2: Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder

Fysik EEB1. M2: Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder

Rating:
Rating
(0)
Description:

Hvis alt var helt perfekt, ville vi kunne udnytte al den energi, vi producerede. Men i praksis går en del af energien til spilde for os. For at finde ud af, hvor meget af energien, vi kan udnytte, bruger vi begerbet nyttevirkning.

 

 

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder.