+
Geiger Muller-tælleren.

Geiger Muller-tælleren.

Rating:
Rating
(0)
Description:

At forstå hvordan Geiger Muller-røret fungere. Herunder også blive opmærksom på eventuelle fejlkilder ved måling af gamma-stråling.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Lektie

  1. Se filmen om Geiger Muller-rørets funktion herunder.
  2. Test din forståelse i quizzen til højre indtil du har mindst tre rigtige.