Don't lose your points!
Sign up and save them.
+
Geiger Muller-tælleren.

Geiger Muller-tælleren.

Rating:
Rating
(0)
Description:

At forstå hvordan Geiger Muller-røret fungere. Herunder også blive opmærksom på eventuelle fejlkilder ved måling af gamma-stråling.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Lektie

  1. Se filmen om Geiger Muller-rørets funktion herunder.
  2. Test din forståelse i quizzen til højre indtil du har mindst tre rigtige.