Online College Courses for Credit

+
Hoc Bartender Eduvn

Hoc Bartender Eduvn

Rating:
Rating
(0)
Author: hocbartender eduvn
Description:

Đến với khóa học Bartender tại Bartendereduvn, học viên được rèn luyện kỹ năng pha chế rượu nền tảng, các loại đồ uống có cồn như: mojito, classic cocktail. Được tiếp cận với các kiến thức chuẩn quốc tế về quy cách phục vụ rượu mạnh, rượu mùi, rượu vang…, phân biệt và nhận biết nguyên liệu pha chế nhanh chóng, tối giản các giai đoạn phục vụ đồ uống, thành thạo kỹ thuật pha chế chuyên nghiệp như: shaking, rolling, building, stirring, domino, layering, smoking…

Khóa học Bartender được nghiên cứu và xây dựng theo tiêu chuẩn tuyển dụng Bartender quốc tế. Học viên đăng ký lớp học được tìm hiểu về công việc quầy Bar, học cách sử dụng các dụng cụ pha chế Bartender, nghiên cứu về các loại rượu Whisky, Brandy, Vodka, Tequila, Rum, Gin, rượu vang, rượu mùi… Giảng viên hướng dẫn cách ứng dụng các loại rượu, bia làm nguyên liệu nền để pha chế cocktail kinh điển như: Cosmopolitan, Manhattan, Old Fashioned, B52, Margarita…

Thông tin liên hệ Bartendereduvn:

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
SĐT: 1800 6148
Website: https://www.bartender.edu.vn/hoc-bartender

Site: https://sites.google.com/site/bartendereduvn

https://hocbartendereduvn.blogspot.com

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial