+
Introducció. Notació matemàtica

Introducció. Notació matemàtica

Author: Ramon Eixarch
Description:

Inbtroducció a la simbologia matemàtica bàsica

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Introducció

L'adquisició de competències en estudis d'enginyeria requereix el coneixement de la nomenclatura cientificotècnica així com certa facilitat en la manipulació de conceptes matemàtics. Per això, és necessari dominar les seves tècniques i conceptes bàsics, moltes vegades ja tractats a secundària i batxillerat, abans d'abordar les assignatures pròpies de la titulació que es vol cursar. 


En aquest curs es proporcionaran les tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul, amb una orientació pràctica i aplicada, amb la finalitat de garantir la preparació adequada per a superar moltes de les assignatures de la titulació. 

Seria bo que abans d'iniciar l'estudi coneguessis la simbologia matemàtica bàsica.