+
Протоколи (IP и TCP)

Протоколи (IP и TCP)

Rating:
Rating
(0)
Author: Nina Radulovic
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Видео објашњење на енглеском

TCP/IP протокол

- (енгл. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

- интернет протокол садржи информације о адресирању, чиме се постиже да сваки мрежни уређај (рачунар, сервер, радна станица, интерфејс рутера) који је повезан на интернет има јединствену адресу и може се лако идентификовати у целој интернет мрежи, а исто тако садржи контролне информације које омогућују пакетима да буду прослеђени (рутирани) на основу познатих IP адреса

​​- развијен је 1970их у оквиру АРПАНЕТ рачунарске мреже, уједно и претече интернета

- скуп протокола развијен да омогући умреженим рачунарима да деле ресурсе путем мреже

- број ових протокола се свакодневно повећава, а најбољи сведок томе је њихов значај у рачунарским телекомуникацијама

TCP - Transmission Control Protocol

TCP се користи за пренос података од апликације до мреже.

TCP је одговоран за поделу податка на IP пакете пре слања и поновног повезивања IP пакета у целину при пријему. Корекцију податка при преносу на Интернет/Интранет обавља TCP протокол.

IP - Internet Protocol

IP брине о комуникацији са другим рачунарима.

IP је одговоран за слање и пријем пакета података на Интернету.

IP не заузима комуникациону линију између два рачунара. IP смањује потребу за мрежним линијама. Свака линија може бити кориштена између више различитих рачунара у исто време. Са IP се изводи размена порука (или других података) у мале независне пакете и они се шаљу између рачунара путем Интернета. IP је одговоран за "РУТИРАЊЕ" /ROUTING/ сваког појединачног пакета на тачно одредиште.

- TCP/IP


TCP/IP значи да TCP и IP раде заједно.

TCP/IP је комукациони протокол за Интернет, пренос и пријем података на Интернету је базиран на TCP/IP протоколу.

Ваш претраживач /BROWSER/ и сервер користе TCP/IP да би се повезали на Интернет. Претраживач /BROWSER/ користи TCP/IP да би приступио серверу. Сервер користи TCP/IP да би послао HTML назад на претраживач /BROWSER/.

Ваш e-mail користи TCP/IP. Ваш e-mail клијент користи TCP/IP да се повеже на Интернет за слање и пријем email-a.

Ваша Интернет адреса је TCP/IP. Ваша Интернет адреса "152.132.159.165" је део стандардног TCP/IP протокола (као и ваше име домена /DOMAIN NAME/).