Online College Courses for Credit

+
iPad

iPad

Rating:
Rating
(0)
Author: Peter Holmboe
Description:

Selvstudium på basis af videovejledninger.

Videovejledninger til lærerne på IBC.

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 26 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Læs bøger med iPad

Tastatur på iPad

Lån bøger på biblioteket med din iPad.

Sådan låner du bøger med en iPad.