Online College Courses for Credit

+
Kleuren zien

Kleuren zien

Rating:
Rating
(0)
Description:

Weten uit welke kleuren wit licht bestaat.

weten wat een voorwerp met (gekleurd) licht doet

Lezen twee tekst stukjes

 maken testje

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Zonlicht

Zonlicht (wit licht) bestaat uit de kleuren:

rood, oranje, geel, groen, blauw, violet.

Deze kleuren samen noemen we het spectrum.

 

voor het rood zit infrarood

na het violet zit ultraviolet.

 

infrarood neem je waar als warmtestraling

​ultraviolet merken we doordat je hierdoor bruin wordt.

Wanneer zie je welke kleur

Een groen voorwerp heeft een groene kleur omdat alle kleuren die er op schijnen worden vastgehouden (geabsorbeerd) en alleen het groene licht wordt weerkaatst en komt in je ogen. Hierdoor zie je het voorwerp als groen.

Als er rood licht op een groen voorwerp schijnt houdt het voorwerp het rode licht vast. Wanneer een voorwerp al het licht vast houdt dan is het voorwerp zwart. Een groen voorwerp in rood licht lijkt dus zwart.