Online College Courses for Credit

+
Kom igång med Anki flashcards/träningskort (SWE)

Kom igång med Anki flashcards/träningskort (SWE)

Author: Johan Falk
Description:

Efter det här momentet ska du:

  • veta vad Anki är, och vad programmet kan användas till
  • veta var du kan ladda hem Anki
  • veta hur man skapar träningskort ("flashcards") med Anki
  • veta hur man repeterar saker med hjälp träningskort i Anki

Efter det här momentet ska du:

  • veta vad Anki är, och vad programmet kan användas till
  • veta var du kan ladda hem Anki
  • veta hur man skapar träningskort ("flashcards") med Anki
  • veta hur man repeterar saker med hjälp träningskort i Anki
(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Kom igång med Anki träningskort

Den här videon introducerar Anki, och visar hur du som elev kan använda Anki för att skapa träningskort/flashcards för saker du vill repetera.

Bra saker med Anki är att du inte bara kan använda det på webben eller på datorn, utan även som app på din telefon eller surfplatta.

Du laddar hem Anki härifrån: http://ankisrs.net/
Du kan använda Anki online här: https://ankiweb.net/

Anki är gratis, och sprids med öppen källkod (vilket betyder att det kommer att fortsätta att vara gratis).

Source: Johan Falk

Anki: lär och repetera med "flashcards" (träningskort) på webben, telefon och platta

Den här videon introducerar Anki: ett program för att repetera och lära sig saker. Några saker du kan göra med Anki:
* Skriva fråga på framsidan av ett kort, och svar på baksidan, och på så vis skapa kortlekar att träna på
* Repetera dessa kort på dator, webben, telefon eller platta (alla plattformar!)
* Ladda hem massor med färdiga träningskort, om du skulle vilja

Saker som är extra bra med Anki (jämfört med andra liknande program):
* Det är gratis och öppet
* Det fungerar på Mac, Windows, online, på telefon (Android/iPhone), iPad, och mer
* Det går att anpassa massa saker, om man vill fördjupa sig (så som att skriva in matematiska formler, lägga in ljud/media, ändra repetitionstakt, och annat)

Du kan ladda hem Anki här: http://ankisrs.net/
Du kan träna online här: https://ankiweb.net/

Source: Johan Falk