Online College Courses for Credit

+
Konstrukcije uglova

Konstrukcije uglova

Rating:
(0)
Author: Katarina Ivanović
Description:

обнављање

конструкција углова од 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, ... степени

(more)
See More
Tutorial

Конструкција

Цртање различитих облика користећи само шестар и једног лењира (или било ког другог објекта за повлачење радних линија). Није дозвољено мерење дужина или углова.

Историја

Грци су формулисали већину онога што ми сматрамо геометријом пре више од 2000 година. Све то Еуклид је то документовао у својој књизи под називом "Елементи", која се још увек сматра ауторитативном референцом геометрије.

Зашто Еуклид није само мерио ствари помоћу лењира и рачунао дужине? На пример, једна од основних конструкција је подела дужи на два једнака дела. Зашто то једноставно не измерите лењиром и поделите на два?

Једна теорија је да су Грци имали проблема са аритметиком. Имали су само целе бројеве, нулу и негативне целе бројеве. То је значило да на пример нису могли поделити 5 на 2 и добити 2,5, јер 2,5 није цео број. Данас је то исто немогуће и ученицима ако је дата дуж мере 2,5cm.

Такође, за представљање броја нису користили декадни позициони бројевни систем као што је наш, са јединицама, десетинама, стотинама итд., већ римске бројеве. Укратко, било је прилично тешко учинити аритметику корисном.

Конструкције угова од 90, 60, 30 и 120 степени

Конструкције угова од 15, 45, 75, 105 и 135 степени

први део

деуги део

Више начина

Постоје и други начини да се конструишу оби углови, на пример:

120 degree equals 180 degree minus 60 degree

Тако је рецимо:

135 degree equals 120 degree plus 15 degree
135 degree equals 90 degree plus 45 degree
135 degree equals 180 degree minus 45 degree

150 degree equals 90 degree plus 60 degree
150 degree equals 120 degree plus 30 degree
150 degree equals 180 degree minus 30 degree
150 degree equals left parenthesis 360 degree minus 60 degree right parenthesis divided by 2

Конструкција још неких углова


7 degree 15 apostrophe equals 15 degree divided by 2 equals 60 degree divided by 4

67 degree 30 apostrophe equals 60 degree plus 7 degree 15 apostrophe
и л и
67 degree 30 apostrophe equals 135 degree divided by 2
и л и
67 degree 30 apostrophe equals 45 degree plus 22 degree 30 apostrophe


22 degree 30 apostrophe equals 45 degree divided by 2</p>
<p>и л и</p>
<p>22 degree 30 apostrophe equals 30 degree minus 7 degree 30 apostrophe</p>
<p>