+
Korrelation och Regressionsanalys

Korrelation och Regressionsanalys

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att lära sig hur man Gör en Regressionsanalys för hand samt vad en regressionsanalys och korrelation är. Efter detta ska uppgifterna i boken om korrelation och regressionsanalys kunna lösas, och då i första hand uppgifterna på nivå 1.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Efter du gjort denna tutorial så ska du lämna in en sammanfattning vad du lärt dig

Detta ska lämnas till din lärare och Jacob Linder använder sig av ett googleformulär för detta.