+
Laddade partiklar i B-fält (s.162-166 Impuls 2)

Laddade partiklar i B-fält (s.162-166 Impuls 2)

Author: Håkan Nygård
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Laddade partiklar i B-fält (s.162-166 Impuls2)

Se på de två filmerna. Hitta svaren på två frågor:

1. Hur påverkas en elektrisk ledare i ett magnetfält?

2. Hur påverkas en laddad partikel i ett magnetfält?

Svara på quizen. Lycka till.

Strömledare i magnetfält

Laddade partiklar i magnetfält