Online College Courses for Credit

+
Линијски алгоритми / Linear algorithms

Линијски алгоритми / Linear algorithms

Author: Katarina Aleksić
Description:

Serbian:

На крају ове лекције ученици ће моћи да:

- дефинишу алгоритам

- правилно користе графичке симболе алгоритамске шеме

- напишу једноставан линијски алгоритам

- напишу сложенији линијски алгоритам

- на основу датог алгоритма, саставе одговарајући задатак

 

 
English:
At the end of this lesson, students will be able to:
 
- Define the algorithm
 
- Properly use graphic symbols in algorithmic schemes
 
- Write a simple linear algorithm
 
- Write more complex linear algorithm
 
- On the basis of the algorithm, compose appropriate assignment

Ова лекција ће увести ученике у технику писања линијских алгоритама и објаснити им како рачунар "доживљава" извршавање истих. 

This lesson will introduce students to the technique of writing linear algorithms and explain how the computer "sees" their instruction.

(more)
See More
Tutorial

Линијски алгоритми / Linear Algorithms

Увод у линијске алгоритме.
Поплет коришћен у овом видеуможете наћи на http://popplet.com/app/#/613819

Introduction to linear algorithms.
Popplet used in this video is on http://popplet.com/app/#/613819

Алгоритам који израчунава збир два унета броја / Algorithm who counts sum of two numbers

Правилно написан алгоритам који израчунава збир два унета броја, са објашњењима (пређите мишем преко слике и прочитајте текст).

Алгоритам који израчунава просечну старост четворочлане породице

Правилно написан алгоритам који рачуна просечну старост четворочлане породице (пређите мишем преко слике и прочитајте појашњења).

Квиз / Quiz

Весела провера знања...
Cheerful exemination...

Popplet Linijski algoritmi

Поплет коришћен за израду лекције.

Popplet used in lesson making.